Huvud Medvetet Ledarskap 4 handlingsbara sätt att främja en inkluderande, kreativ miljö

4 handlingsbara sätt att främja en inkluderande, kreativ miljö

Ditt Horoskop För Imorgon

Vissa människor är födda som starka ledare och spenderar mycket av sin karriär på att bli mer medvetna om vad de redan gör i sig. För andra är ledarskap något som måste förvärvas, läras och övas. Jag tänker på det som offentligt talande: Vissa människor är naturliga och andra blir mer och mer naturliga med tiden.

Särskilt när du är en grundare av start är mastering av ledarskap en viktig aspekt för att bygga ett framgångsrikt företag.

När mitt team och jag startade ThirdLove var det sätt som vi tänkte på ledarskap i företagets sammanhang väldigt annorlunda än de sätt vi medvetet tänkte på att införa eller bygga ledarskap när vi växte. Ju större företaget fick, ju fler vi anställde, desto mer behövde vi som team tänka på vad ledarskap innebar för oss - på ledningsnivå, på ledningsnivå och till och med för helt nya anställda som ville känna äganderätt över deras arbete.

En av de största lärdomarna jag har lärt mig genom åren är hur mycket ledarskap som inte händer i ett vakuum. Det är inte något du arbetar med själv. Det är en samkonstruktion. Det är ett samarbete mellan dig och människorna omkring dig. Och hur effektiv du är som ledare handlar om hur du skapar en miljö som främjar hälsosamma, produktiva och effektiva läranden över tid - för alla inblandade.

Som sagt, här är fyra handlingsbara sätt att främja en inkluderande, kreativ miljö i ditt eget företag och bli en bättre ledare själv:

1. Skapa en miljö som bygger din interna gemenskap.

I slutet av dagen anger du tonen.

För att ha ett högt fungerande team måste du lära andra runt omkring dig hur du förväntar dig att miljön ska fungera genom hur du själv, föregå med gott exempel. Sättet du välkomnar ny information och uppmuntrar människor att dela idéer, och hur du aktivt lyssnar och engagerar dig (till och med ner till de små artigheterna) främjar högpresterande talanger på hälsosamma, positiva sätt.

Detta skapar en kultur som tillåter andra att följa sina egna medfödda nyfikenheter och bli ledare själva som ett resultat.

2. Mästare ditt lags karriärutveckling.

Som ledare lyckas du när andra lyckas. Det bästa du kan göra här är att skapa vägkartor för ditt team - kollektivt och individuellt.

För varje enskild lagkamrat måste du ha svar på dessa frågor:

  • Vilka är dom?

  • Vart vill de åka?

  • Vad vill de lära sig?

Dessutom måste du ha öppna och ärliga samtal med dem för att få en tydlig känsla av hur de för närvarande känner och om de är informerade om vad som måste hända för att de ska gå framåt. Och ju mer tydlighet du ger, desto mindre sannolikt kommer du att stöta på karriärproblem på vägen.

hur lång är jackie earle haley

3. Var en modig förändringsagent.

Din inställning som ledare bör vara en av en 'modig möjliggörare.'

Du är någon som tar ansvaret och anammar rollen som en förändringsagent till stöd för konstruktiva störningar, vilket i slutändan får miljön och de omkring dig att fungera bättre och mer effektivt.

Du utmanar varje lagmedlem att tänka kritiskt och driva dem att ständigt lära sig, förbättra och göra det hårda arbetet. Och du uppmuntrar alla att se sitt arbete genom en kontinuerlig förbättring. Ditt mål är att alltid påskynda, inte hämma, produktiv förändring.

4. Förena ditt team bakom gemensamma mål.

Som ledare ger du ditt team riktning.

För att göra detta måste du ansluta det dagliga arbetet till ett större, delat syfte för alla inom din organisation. Alla måste känna sig som en värdefull, delande tillgångsdelning för att lyckas med något bredare mål. Och sedan, när du väl har definierat vad North Star är, måste du hänsynslöst prioritera att förstärka den delade visionen i vardagliga ögonblick.

Om du märker kommer mycket av effektivt ledarskap ner till kommunikation. Och så måste du erkänna att ledarskap är, precis som offentligt talande, en färdighet. Och ju mer medvetet och avsiktligt du tränar den färdigheten dagligen, desto mer sannolikt är det att du skapar en inkluderande, kreativ, mycket framgångsrik miljö där alla trivs.