Finansiella rapporter

Relaterade termer: Årsredovisning; Granskningar, externa; Balansräkningar; Kassaflödesanalyser; Resultaträkning ...

Rabatterat kassaflöde

Discounted Cash Flow (DCF) -analys är en teknik för att bestämma vad ett företag är värt idag mot bakgrund av dess kontantavkastning i framtiden. Det används rutinmässigt av personer som köper ett företag. Det är baserat på kassaflöde eftersom framtida kontantflöde från verksamheten kommer att läggas till. Det kallas...

Kontantomvandlingscykel

Kontantomvandlingscykeln (CCC) är ett viktigt mått på likviditet för småföretag. Kontantomvandlingscykeln är antalet dagar mellan att betala för råvaror eller varor som ska säljas igen och mottagandet av kontanter från försäljningen av varorna antingen gjorda av den råvaran eller köpts för återförsäljning. De...

Vinstmarginal

Relaterade villkor: Ekonomiska förhållanden ...

Annonsbudget

Tips om budgetering och förhandlingar samt reklamverktyg för reklam.