Hur man skriver den ekonomiska delen av en affärsplan

En översikt över ditt företags tillväxtstrategi är avgörande för en affärsplan, men den är helt enkelt inte komplett utan siffrorna för att säkerhetskopiera den. Här är några råd om hur du inkluderar saker som en försäljningsprognos, kostnadsbudget och kassaflödesanalys.

Ekonomiska nyckeltal

Relaterade termer: Balansräkningar; Kassaflödesanalyser; Resultaträkningar; Avkastning på tillgångarna...