Företag: Definition, Typer, Bildande, Underhåll

Ett företag är ett företag eller en organisation som bildas av en grupp människor, och det har rättigheter och skulder som är skilda från de berörda individerna ....

Splitting Heirs (1988)

För nästan hundra år sedan planterade Lorenzo Vaughn en tidsbomb i sitt företag. Slutligen gick det av

Ska ditt företag vara ett LLC eller ett S Corp?

Så här bestämmer du om du ska införliva ditt företag som ett aktiebolag eller ett S-företag.

Vilken juridisk form är bäst för ditt företag?

När du startar ett företag måste du besluta om en juridisk struktur för det. Vanligtvis väljer du antingen ett enmansföretag, ett partnerskap, ett aktiebolag (LLC) eller ett företag. (Dessutom väljer vissa företag att verka som kooperativ.) Det finns inget rätt eller fel val som passar ...

Skatteförhållanden för makar och fru ensamföretag

Ett gift par kan gemensamt äga och driva ett företag som enmansföretag under vissa förhållanden. Av skattemässiga skäl får din make arbeta för ditt ensamföretag utan att klassificeras som anställd eller som affärspartner ....