Hur 'Inte mess With Texas' blev en strategi för sociala medier

I en stat känd för sin stolthet är arv och äkthet nyckeln.