Huvud Övrig Organisatoriskt beteende

Organisatoriskt beteende

Ditt Horoskop För Imorgon

Studien av organisatoriskt beteende är en akademisk disciplin som handlar om att beskriva, förstå, förutsäga och kontrollera mänskligt beteende i en organisationsmiljö. Organisatoriskt beteende har utvecklats från tidiga klassiska förvaltningsteorier till en komplex tankeskola - och den fortsätter att förändras som svar på den dynamiska miljön och den växande företagskulturen där dagens företag verkar. Att skapa en organisation som fungerar så effektivt som möjligt är en svår uppgift. Att förstå beteendet hos en enskild person är en utmaning. Att förstå beteendet hos en grupp människor, var och en med en komplex relation med de andra i gruppen, är ett ännu svårare företag. Det är dock ett värdigt åtagande, för i slutändan utförs en organisations arbete genom människors beteendedrivna handlingar, individuellt eller kollektivt, på egen hand eller i samarbete med teknik. Därför är en central del av ledningsuppgiften hanteringen av organisatoriskt beteende.

UPPFÖRANDE VETENSKAPER

Organisationsbeteendeforskare studerar fyra huvudområden inom beteendevetenskap: individuellt beteende, gruppbeteende, organisationsstruktur och organisationsprocesser. De undersöker många aspekter av dessa områden som personlighet och uppfattning, attityder och arbetsnöjdhet, gruppdynamik, politik och roll som ledarskap i organisationen, jobbdesign, påverkan av stress på arbete, beslutsprocesser, kommunikationskedjan och företagskulturer och klimat. De använder en mängd olika tekniker och metoder för att utvärdera vart och ett av dessa element och dess inverkan på individer, grupper och organisatorisk effektivitet och effektivitet. Beteendevetenskapen har tillhandahållit de grundläggande ramarna och principerna för området organisationsbeteende. Varje beteendevetenskaplig disciplin ger ett lite annat fokus, analytiskt ramverk och tema för att hjälpa chefer att svara på frågor om sig själva, icke-chefer och miljökrafter.

När det gäller individer och grupper försöker forskare bestämma varför människor beter sig som de gör. De har utvecklat en mängd olika modeller utformade för att förklara individers beteende. De undersöker faktorer som påverkar personlighetsutveckling, inklusive genetiska, situationella, miljömässiga, kulturella och sociala faktorer. Forskare undersöker också olika personlighetstyper och deras inverkan på företag och andra organisationer. Ett av de främsta verktygen som används av forskare inom organisationsbeteenden inom dessa och andra studier är arbetsglädjeundersökningen. Dessa verktyg används inte bara för att mäta arbetstillfredsställelse inom sådana konkreta områden som lön, fördelar, marknadsföringsmöjligheter och arbetsförhållanden, utan också för att mäta hur individuella och gruppers beteendemönster påverkar företagskulturen, både positivt och negativt.

ORGANISATIONSFÖRFARANDE OCH FÖRETAGSKULTUR

Termerna företagskultur och organisatoriskt beteende används ibland omväxlande, men i verkligheten finns det skillnader mellan de två. Företagskulturen omfattar de gemensamma värderingar, attityder, standarder och övertygelser och andra egenskaper som definierar en organisations verksamhetsfilosofi. Organisatoriskt beteende kan emellertid på vissa sätt förstås som det akademiska studie av företagskulturen och dess olika element, liksom andra viktiga komponenter i beteendet som organisationsstruktur och organisationsprocesser. Organisatoriskt beteende är det studieområde som bygger på teori, metoder och principer från olika discipliner att lära sig mer om enskild uppfattningar, värderingar, inlärningskapacitet och handlingar medan du arbetar i grupper och inom totalen organisation; analysera den yttre miljöns inverkan på organisationen och dess mänskliga resurser, uppdrag, mål och strategier. Därför måste chefer utveckla diagnostiska färdigheter och utbildas för att identifiera tillstånd som är symtomatiska för ett problem som kräver ytterligare uppmärksamhet. Problemen att se efter inkluderar minskande vinster, minskande kvantitet eller kvalitet på arbetet, ökad frånvaro eller fördröjning och negativa anställdas attityder. Var och en av dessa problem är en fråga om organisatoriskt beteende.

cynthia bailey längd och vikt

BIBLIOGRAFI

Allen, Stephanie. 'Vattenkylarvisdom: Hur man gör anställda som delar kunskap runt vattenkylaren till ett praktikgemenskap.' Träning . Augusti 2005.

Connors, Roger och Tom Smith. 'Benchmarking Cultural Transition.' Journal of Business Strategy . Maj 2000.

Greenberg, Jerald. Organisatoriskt beteende: vetenskapens tillstånd . Lawrence Erlbaum Associates, 2003.

Humphrey, Stephen. 'Jam Science: Improvisation är viktigt för god jazz - och ett bra verktyg för effektiva lag.' CMA Management . Maj 2004.

Karriker, Joy H. 'Cyclical Group Development and Interaction-Based Leadership Emergence in Autonomous Teams: En integrerad modell.' Journal of Leadership and Organizational Studies . Sommaren 2005.

Locke, Edwin A. Blackwell Handbook of Principles of Organizational Behavior . Blackwell Publishing, 2002.

Miner, John B. Organisatoriskt beteende: grunder, teorier och analyser . Oxford University Press, 2002.

Punnett, Betty Jane. Internationella perspektiv på organisatoriskt beteende och personalhantering . MIG. Sharpe, juli 2004.

Willging, Paul R. 'Det handlar om att leda och hantera människor.' Vårdhem . Mars 2005.