Huvud Rikedomsperspektiv Topp 17 upplysande citat om pengar och personlig ekonomi

Topp 17 upplysande citat om pengar och personlig ekonomi

Ditt Horoskop För Imorgon

Pengar är inte allt. Men det är verkligen något vi alla arbetar för att tjäna.

Och när ditt mål är att tjäna ett överflöd av pengar, måste du komma ihåg att de superrika och superframgångsrika tänker på fonder på ett annat sätt än många av oss.

Vill du omforma ditt tankesätt om rikedom för att bygga mer av det? Här är 17 tankeväckande citat på pengar som kan leda dig till en djupare förståelse för rikedom och liv.

1. 'Det är inte mannen som har för lite, utan mannen som längtar efter mer, som är fattig.' - Seneca

2. 'Den som tappar pengar, förlorar mycket; Den som förlorar en vän, förlorar mycket mer; Den som förlorar tron, förlorar allt. ' - Eleanor Roosevelt

3. 'Om du skulle vara rik, tänk på att spara såväl som att få.' - Ben Franklin

som är stav laver gift med

4. 'Kapital som sådant är inte ont; det är fel användning som är ond. Kapital i någon eller annan form kommer alltid att behövas. ' - Gandhi

5. 'En klok person borde ha pengar i huvudet, men inte i sitt hjärta.' - Jonathan Swift

6. ”Vanan att spara är i sig en utbildning; den främjar varje dygd, lär självförnekelse, kultiverar känslan av ordning, tränar till tanke och utvidgar sinnet. ' - T.T. Munger

7. 'Det verkliga måttet på din förmögenhet är hur mycket du skulle vara värd om du förlorade alla dina pengar.' -- Okänd

john candy nettovärde 2015

8. 'Jag berättar hemligheten med att bli rik på Wall Street. Du försöker vara girig när andra är rädda. Och du försöker vara rädd när andra är giriga. ' -- Warren Buffett

9. 'Om vi ​​befaller vår rikedom, ska vi vara rika och fria. Om vår rikedom befaller oss är vi verkligen fattiga. ' - Edmund Burke

10. 'Lycka är inte bara att inneha pengar; den ligger i glädjen över prestationer, i spänningen med kreativa ansträngningar. ' - Franklin D. Roosevelt

11. 'Förmögenhet står med den som vågar.' - Virgil

12. 'Rikedom består inte i att ha stora ägodelar, utan att ha få önskningar.' - Epictetus

13. 'Du kan bara bli verkligt fulländad på något du älskar. Gör inte pengar till ditt mål. Fortsätt istället de saker du älskar att göra, och gör sedan dem så bra att människor inte kan ta ögonen från dig. '' - Maya Angelou

14. 'Den som inte vet var hans nästa dollar kommer vanligtvis vet inte vart hans sista dollar gick.' -- Okänd

vilken etnicitet är derek jeter

15. 'Fattig är mannen som inte känner till sitt eget inneboende värde och tenderar att mäta allt efter relativt värde. En man med ekonomisk förmögenhet som värderar sig själv av sin ekonomiska nettovärde är fattigare än en fattig man som värderar sig själv av sitt inneboende självvärde. ' - Sydney Madwed

16. 'Många tycker att de inte är bra på att tjäna pengar, när det de inte vet är hur man använder det.' - Frank A. Clark

17. 'Om en man är stolt över sin rikedom, ska han inte berömas förrän det är känt hur han använder det.' - Sokrates